Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Pravidla účasti

Prosíme o pochopení, že při jakékoliv akci je nutné stanovit určitá pravidla a jejich dodržování bude vyžadováno v zájmu bezpečnosti a spokojenosti účastníků. Pořadatelé zodpovídají za mnohamilionové majetky pronajatých budov, techniku apod. Pravidla jsou stanovena v souladu s pravidly určenými Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Městskou Policií, Městským Úřadem a majiteli budov. Neznalost pravidel neomlouvá.

Nejste-li si něčím jisti, máte nějaké přání nebo stížnost, obraťte se na pořadatele označené tričky (oranžová s nápisem POŘADATEL a STAFF) a visačkami. Poradí, pomohou, protože většina věcí se dá vyřešit, pokud se o nich pořadatelé dozvědí včas. Na pořadatele se obracejte i s problémy, jako je chybějící toaletní papír, prasklá žárovka, nepořádek různého druhu, nebo ohledně těch účastníků, kteří porušují stanovená pravidla, zejména zákaz kouření a používání teplo vyvíjejících spotřebičů. Pokud je nestačí jen napomenout.

FFestivaly (souhrnný název akcí SFK Avalon) jsou pořádány fanoušky pro fanoušky. To mimo jiné znamená, že je od účastníků očekávána vyšší informovanost, zodpovědnost, samostatnost a tolerance, větší pozornost a ochota vůči ostatním účastníkům. Respektujte pořadatele a pomáhejte jim, nejsou placení za to, aby po vás uklízeli nebo vás vodili za ručičku. Připomínáme, že poškozování festivalového vybavení, nevracení lahví od piva, krádeže sklenic apod. znamená pomalejší rozvoj dalšího vybavení, je placeno vaším vstupným. Pomozte nám ohlídat ostatní. Rádi se rozloučíme s těmi, kdo se neumějí na FFestivalech chovat, abychom pro vás, dodržující pravidla a pomáhající pořadatelům, mohli udělat FFestivaly co nejpříjemnější.

Děkujeme za spolupráci a dodržování pravidel účasti. Vaši pořadatelé

Základní pravidla

Povinností účastníka je:

1. Seznámit se s pravidly účasti a podmínkami čerpání nabízených služeb a dodržovat je. Účastník FFestivalu se přihlášením nebo koupí vstupenky zavazuje dodržovat pravidla účasti a podmínky čerpání nabízených služeb festivalu a je si vědom toho, že jejich porušení může znamenat okamžité vyloučení z akce, ubytování a dalších služeb bez náhrady plateb, i vyloučení trvalé z příštích akcí. V případě sporu rozhoduje zástupce ředitele nebo ředitel festivalu. Pořadatel nenese zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.

2. Poslouchat pokyny pořadatelů, noční pořadatelské hlídky a označených vedoucích programových linií a jejich zástupců. Jsou oprávněni za nedodržování pokynů a pravidel účasti vyznačit prohřešek proti pravidlům na vstupenku. V případě odmítnutí záznamu, opakovaného nebo závažného prohřešku mohou vedoucí pořadatelé okamžitě vyloučit účastníka z FFestivalu. Porušení tohoto pravidla se pokládá za velmi závažné.

3. Dodržovat pravidla běžná ve společnosti. Konzumace vlastních jídel a nápojů v občerstvovacích zařízeních a programových prostorách festivalu je zakázána. Hraní her je v občerstvovacích zařízeních festivalu zakázáno. Přednost mají vycházející z místnosti nebo budovy. Kouřit v restauracích v době jídla je bezohlednost. Prosím neseďte a nestůjte v místech průchodu. Při komunikaci s obsluhou a pořadateli a ostatními účastníky dodržujte zásady slušného chování. Před manipulací s okny se domluvte s okolními účastníky.

4. Dodržovat požární a bezpečností předpisy v jednotlivých budovách. Účast osob mladších 15 let je povolena jen s doprovodem zodpovědné osoby (rodiče, sourozenec starší 18 let apod.) nebo s písemným souhlasem rodičů. Nenechávejte svá zavazadla a věci v areálu FFestivalu volně ležet bez dozoru, nejen kvůli uvolnění cesty v případě evakuace, ale také pro ochranu vašeho majetku. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za případné krádeže. Kouřit je povoleno pouze na vyznačených místech. V hotelích, ubytovnách, internátech apod. platí pravidla majitele. Kdekoliv v areálu FFestivalu je zakázáno zakládat ohně. Používání jakýchkoliv plynových a elektrických spotřebičů vyvíjejících teplo je přísně zakázáno. Výjimkou jsou notebooky, nabíječky mobilů a baterií do foťáků. V umývárnách je povoleno používat elektrické spotřebiče osobní hygieny jako fény, holící strojky apod. Spotřebiče v oficiálních kuchyňkách na ubytovacích zařízeních mohou být používané jen v prostorách k tomu určených a pouze způsobem běžným či uvedeným v návodu. Nalezené spotřebiče porušující pravidla si lze vyzvednout na recepci, za cenu okamžitého vyloučení z akce. Porušení tohoto pravidla se pokládá za velmi závažné.

5. Neobtěžovat okolí. Po celou dobu FFestivalu prosím respektujte ostatní účastníky a udržujte pořádek a klid v areálu i ve městě. Noční klid akce je stanoven na 24-7 hodin, ve městě platí 22-6. V tuto dobu je zakázáno svítit, povídat si a způsobovat jakýkoliv hluk ve společných ubytovacích zařízeních (zejména ve třídách a tělocvičnách), v budovách festivalu a samozřejmě také ve městě. Porušení tohoto pravidla se pokládá za velmi závažné.

6. Dodržovat hygienu. Nejen v letních měsících je třeba dodržovat hygienická pravidla, používat sprchy v ubytovacích zařízeních a deodoranty, střídat oblečení, ponožky a obuv, aby ostatní nebyli obtěžování zápachem těla, úst a zejména nohou a bot. Na některých FFestivalech lze využít službu praní a žehlení. Přezouvání pro ubytované ve spacáku ve třídách školy je nařízeno z důvodu hygieny a z důvodu ochrany podlah před poškozením. Doporučujeme více párů obuvi, nejlépe otevřenou. Zvířata nemají na festival přístup bez ohledu na druh a velikost, případné výjimky uděluje ředitel FFestivalu nebo jeho zástupci.

7. Nerušit pořady. V průběhu programu nerušte přednášející, zbytečně nevcházejte a nenahlížejte do programových místností. Pořadatel zodpovědný za místnost (vedoucí programové linie) určuje zaplnění místnosti.

8. Nepoškozovat zařízení, vracet lahve a nádobí. Prosíme pomozte a hlídejte, aby nedocházelo k poškozování techniky a vybavení programových místností a budov, ubytovacích zařízení, občerstvovacích zařízení a zařízení města. Vandalství prosím ohlaste okamžitě nejbližšímu pořadateli nebo na HOT LINE či recepci. Stane-li se nehoda a něco se rozbije, prosím ukliďte a případně upozorněte pořadatele, aby bylo možné předejít dalším poškozením nebo zraněním. Porušení tohoto pravidla se pokládá za závažné.

9. Uklízet odpadky, udržovat čistotu. Odpadky patří do koše nebo popelnice. I žvýkačka nebo nedopalek cigarety, dokonce i sirka jsou odpadky. Důsledně třiďte odpadky na plasty, papír, sklo a ostatní do příslušně označených košů a kontejnerů. Netříděný odpad vede ke zbytečným výdajům festivalu. Plastové lahve sešlápněte, skleněné lahve nerozbíjejte, mastné papírové tácky nepatří do papíru. Udržujte maximální pořádek. Upozorněte pořadatele na zaplněné koše nebo nepořádek, případně na problematické účastníky za něj zodpovědné, nereagující na vaši domluvu. Porušení tohoto pravidla se pokládá za závažné.

10. Nosit STÁLE VIDITELNĚ vstupenku a aktivně se jí prokazovat pořadateli při každém průchodu vstupem a při objednávání alkoholu nebo na výzvu pořadatele. Pořadatelé u vchodu nejsou povinni si nikoho pamatovat, nenošení vstupenky na viditelném místě zbytečně komplikuje práci pořadatelů a komunikaci, neukazování vstupenky zdržuje při průchodu do budov akce. Účastník je povinen podstoupit podrobnou kontrolu vstupenky v případě pochybnosti pořadatele a případně na recepci prokázat svoji totožnost. V případě dřívějšího odjezdu lze předat vstupenku někomu jinému pouze prostřednictvím recepce. Porušení tohoto pravidla se pokládá za velmi závažné.

11. Nosit s sebou ubytovenku a aktivně se jí prokazovat pořadateli při každém průchodu vstupem do svého ubytovacího zařízení a pro vydání klíčů. Dodržováním tohoto pravidla chráníte svoje věci a věci svých kamarádů před krádežemi. Porušení tohoto pravidla se pokládá za velmi závažné.

12. Dodržovat zákony ČR, další právní normy i vyhlášky Městského úřadu. Zejména upozorňujeme na nezákonnost poskytování nelegálních kopií čehokoliv, na nelegálnost i měkkých drog a na nutnost dodržování věkové hranice 18 let pro konzumaci alkoholu. Při objednávání jakéhokoliv alkoholu má barman právo požádat objednávajícího o ukázání vstupenky, kde je vyznačeno překonání věkové hranice. Mladším a mladě vypadajícím doporučujeme ukazovat vstupenku aktivně. Starším 18 let připomínáme jejich odpovědnost za to, že nebudou objednávat alkohol pro mladší kamarády. V případě pochybnosti o pravosti vstupenky a vyznačení věkové hranice může barman odmítnout prodat alkohol, pokud mu účastník neprokáže průkazem totožnosti zletilost. Barman může odmítnout prodej alkoholu silně podnapilým osobám. Dodržujte pravidla pro parkování: Neparkujte na místech označených zákazy, platí i pro účastníky. Neparkujte před vraty a výjezdy z garáží. Neparkujte blíž než 5 metrů od hranice křižovatky (před i za). Neparkujte blíž než 5 metrů před přechodem pro chodce. Neparkujte v protisměru. Nechte volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Porušení tohoto pravidla se pokládá za velmi závažné.

Další pravidla

Z informací na webových stránkách FFestivalů vyplývají i další pravidla a zvyklosti, o jejichž dodržování žádáme.